Mitä vaadimme?

1 — Terveyttä jokaiselle

Jokaisella meistä on oikeus terveyteen. Pandemian keskellä tutkimustieto ja teknologiat tulisi jakaa laajasti ja nopeasti, ympäri maailman. Yksityisillä yrityksillä ei tulisi olla valtaa päättää, kuka pääsee hoitoon tai saa rokotteen, ja millä hinnalla. Patentit antavat yksittäiselle yritykselle monopolivallan välttämättömiin lääkevalmisteisiin. Tämä rajoittaa valmisteiden saatavuutta, ja korottaa niiden hintaa niitä tarvitseville.

2 — Läpinäkyvyyttä nyt!

Tiedot tuotantokustannuksista, julkisista tuista ja rokotteiden sekä lääkkeiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta tulee olla julkisia. Viranomaisten ja lääkeyritysten väliset sopimukset tulee tehdä julkisiksi.

3 — Julkinen rahoitus, julkinen kontrolli

Veronmaksajat maksoivat rokotteiden ja hoitojen tutkimus- ja kehitystyöstä. Se mistä ihmiset ovat maksaneet, pitäisi myös pysyä heidän käsissään. Emme voi antaa suurten lääkeyritysten yksityistää ratkaisevan tärkeitä lääketieteellisiä teknologioita, jotka on kehitetty julkisin varoin.

4 — Ei voitontavoittelua

Suurten lääkeyritysten ei tulisi tehdä voittoa pandemian avulla, ihmisten terveyden kustannuksella. Yhteinen uhka vaatii solidaarisuutta – ei yksityistä voitontavoittelua. Julkiseen rahoitukseen tulisi aina kuulua takuu saatavuudesta ja kohtuuhintaisuudesta. Lääkejättien ei tulisi antaa hyväksikäyttää sosiaaliturvajärjestelmiä.

 
No Profit on Pandemic

Jaetaan ratkaisut

Jaa tämä kansalaisaloite, ja auta meitä keräämään miljoona allekirjoitusta.

No Profit on Pandemic

Ota yhteyttä    |   info@noprofitonpandemic.eu

Eurooppalainen kansalaisaloite on tapa ehdottaa konkreettisia lainsäädännöllisiä toimia Euroopan komissiolle.

© 2020. Disclaimer.
Top