Mikä eurooppalainen kansalaisaloite on?

EU:n kansalaisilla on oikeus vedota suoraan Euroopan komissioon eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla konkreettisten lainsäädäntömuutosten ehdottamiseksi. Jotta komissio käsittelisi aloitteen, pitää sen kerätä miljoona aloitetta puoltavaa allekirjoitusta ihmisiltä ympäri EU:ta.

Tavoitteet, jotka esittelimme Euroopan komissiolle, ovat seuraavat:

Ottaen huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114, 118 ja 168 artiklan kehotamme Euroopan komissiota ehdottamaan EU:n lainsäädäntöä, jolla

  • varmistetaan, että teollis- ja tekijänoikeudet, esimerkiksi patentit, eivät vaaranna mahdollisten tulevien covid-19-rokotteiden ja -hoitojen saatavuutta;
  • varmistetaan, ettei tietojen yksinoikeutta ja kaupallista yksinoikeutta koskeva EU:n lainsäädäntö rajoita jäsenvaltioiden määräämien pakkolisenssien välitöntä hyödyntämistä;
  • asetetaan EU-rahoituksen saajille oikeudellisia velvoitteita jakaa teknologia- tai patenttipoolissa tietämys, henkinen omaisuus ja data, joka koskee covid-19:n kannalta merkityksellistä terveysteknologiaa;
  • asetetaan EU-rahoituksen saajille oikeudellisia velvoitteita, jotka liittyvät julkisia rahoitusosuuksia ja tuotantokustannuksia koskevaan avoimuuteen, ja otetaan käyttöön saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta koskevia lausekkeita ja yksinoikeudettomia lisenssejä.
 
No Profit on Pandemic

Jaetaan ratkaisut

Jaa tämä kansalaisaloite, ja auta meitä keräämään miljoona allekirjoitusta.

No Profit on Pandemic

Ota yhteyttä    |   info@noprofitonpandemic.eu

Eurooppalainen kansalaisaloite on tapa ehdottaa konkreettisia lainsäädännöllisiä toimia Euroopan komissiolle.

© 2020. Disclaimer.
Top