Naši zahtjevi?

1 — Zdravlje za sve

Svi imamo pravo na zdravlje. U pandemiji, istraživanje i tehnologija trebaju se dijeliti široko, brzo, i diljem svijeta. Privatne kompanije ne bi trebale imati moć da odlučuju tko ima pristup liječenju ili cjepivu i po kojoj cijeni. Patenti omogućuju jednoj kompaniji da pomoću monopola kontrolira  esencijalne farmaceutske proizvode. To ograničava njihovu mogućnost primjene i povećava njihovu cijenu za one koji ih trebaju.

2 — Transparentnost

Podaci o proizvodnim troškovima, javni doprinosi, učinkovitost te sigurnost cjepiva i lijekova mora biti javna. Ugovori između tijela javne vlasti i farmaceutskih kompanija moraju biti javni.

3 — Javni novac, javna kontrola

Porezni obveznici platili su istraživanja i razvoj cjepiva i terapija. Ono što je narod platio treba ostati u rukama naroda. Ne možemo dopustiti da velike farmaceutske kompanije privatiziraju ključnu zdravstvenu tehnologiju koja je razvijena uz pomoć javnih izvora financiranja.

4 — Bez profitiranja od pandemije

Velike farmaceutske kompanije ne bi trebale profitirati na ovoj pandemiji na uštrb ljudskog zdravlja. Kolektivna prijetnja zahtijeva solidarnost, a ne privatno profitiranje. Javno financiranje treba uvijek imati garanciju dostupnosti i priuštivosti. Ne smijemo dozvoliti da velike farmaceutske kompanije zarađuju od novaca iz socijalnog sustava.

 
No Profit on Pandemic

Podijeli rješenje

Proširite građansku inicijativu i pomognite nam prikupiti milijun potpisa.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Europska građanska inicjativa pruža mogućnost da se Europskoj komisiji predloži konkretni zakonodavni akt

© 2020. Disclaimer.
Top