Što je EGI?

Građani EU imaju pravo direktno se obratiti Europskoj komisiji putem Europske građanske inicijative kako bi predložili konkretni zakonodavni akt. Da bi Komisija razmotrili inicijativu potrebno je prikupiti 1 milijun potpisa građana EU.

Specifični ciljevi koje predstavljamo Europskoj komisiji:

Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 114., 118. i 168. tražimo od Europske komisije da predloži zakonodavni akt kojim će se

  • osigurati da se pravima intelektualnog vlasništva, uključujući patente, ne ometaju raspoloživost ili dostupnost budućih cjepiva ili liječenja povezanih s bolešću COVID-19;
  • osigurati da se zakonodavstvom EU-a o isključivom pravu na zaštitu podataka i stavljanje u promet ne ograničava neposredna djelotvornost obveznih licencija koje izdaju države članice;
  • uvesti pravne obveze za korisnike sredstava EU-a da znanje o zdravstvenoj tehnologiji povezanoj s bolešću COVID-19, intelektualno vlasništvo i/ili podatke dijele u okviru tehnološkog ili patentnog udruženja;
  • uvesti pravne obveze za korisnike sredstava EU-a u smislu transparentnosti javnih doprinosa, troškova proizvodnje te klauzula o dostupnosti i pristupačnosti u kombinaciji s neisključivim licencijama.Specifični ciljevi koje predstavljamo Europskoj komisiji:
 
No Profit on Pandemic

Podijeli rješenje

Proširite građansku inicijativu i pomognite nam prikupiti milijun potpisa.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Europska građanska inicjativa pruža mogućnost da se Europskoj komisiji predloži konkretni zakonodavni akt

© 2020. Disclaimer.
Top