Всеки заслужава
защита срещу
Ковид-19

Без печалба при пандемия

 

КОВИД-19 се разпространява като горски пожар. Решенията трябва да стават още по-бързо конкретни действия. Никой не е в безопасност, докато всеки един няма достъп до безопасни и ефективни лечения и ваксини.

Всички ние имаме право на лечение.

Подпишете тази Европейска гражданска инициатива и се уверете, че Европейската комисия прави всичко по силите си, за да направи антипандемичните ваксини и лечения глобално обществено благо, достъпно свободно за всички.

 

Нашите искания

1

Здраве за всички

Всички ние имаме право на здраве. При пандемия, научните изследвания и технологиите трябва да се споделят широко, бързо и по целия свят. Никоя частна компания не трябва да има правото да решава кой да има достъп до лечение или ваксини, и на каква цена. Патентите предоставят на една-единствена компания монополния контрол върху основните фармацевтични продукти. Това ограничава тяхната наличност и увеличава разходите за тези, които се нуждаят от тях.

2

Прозрачност сега!

Данните за производствените разходи, инвестираните обществени ресурси и ефективността и безопасността на ваксините и лекарствата трябва да бъдат публични. Договорите между публичните власти и фармацевтичните компании трябва да бъдат публично достояние.

3

Обществени пари, обществен контрол

Данъкоплатците плащат за изследванията и разработването на ваксини и лечения. Това, което е платено от хората, трябва да остане в ръцете на хората. Не можем да позволим на големите фармацевтични компании да приватизират ключови здравни технологии, разработени с обществени ресурси.

4

Без печалба от пандемията

Големите фармацевтични компании не бива да печелят от тази пандемия за сметка на здравето на хората. Колективната заплаха изисква солидарност, а не частна печалба. Обществените средства винаги трябва да идват с гаранции за наличност и достъпност. Биг Фарма не трябва да има право да граби социалноосигурителни системи.

No Profit on Pandemic

Споделете решението

Споделете тази гражданска инициатива и ни помогнете да съберем 1 милион подписи.

No Profit on Pandemic

Контакт    |   info@noprofitonpandemic.eu

Европейската гражданска инициатива е начин да се предложат конкретни законодателни действия на Европейската комисия.

© 2020. Disclaimer.
Top