KAŻDY ZASŁUGUJE NA
OCHRONĘ PRZED
COVID–19

Nie dla zysku z pandemii

 

COVID-19 rozprzestrzenia się jak pożar. Remedium musi rozprzestrzeniać się jeszcze szybciej. Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie mają dostępu do bezpiecznych i skutecznych terapii i szczepionek.

Wszyscy mamy prawo do leczenia i terapii.

Podpisz się pod Europejską Inicjatywą Obywatelską i dopilnuj, aby Komisja Europejska zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby szczepionki i leki przeciw pandemii stały się globalnym dobrem publicznym, swobodnie dostępnym dla wszystkich.

 

Nasze żądania

1

Zdrowie dla wszystkich

Wszyscy mamy prawo do zdrowia. Podczas pandemii badania i technologie powinny być udostępniane szeroko i szybko na całym świecie. Prywatna firma nie powinna mieć uprawnień do decydowania o tym, kto ma dostęp do leczenia lub szczepionek i za jaką cenę. Patenty zapewniają pojedynczej firmie monopolistyczną kontrolę nad podstawowymi produktami farmaceutycznymi. Ogranicza to ich dostępność i zwiększa koszt dla tych, którzy ich potrzebują.

2

Transparentne działanie teraz!

Dane dotyczące kosztów produkcji, wkładu publicznego oraz skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek i leków powinny być jawne. Umowy zawierane pomiędzy władzami publicznymi a firmami farmaceutycznymi muszą zostać podane do wiadomości publicznej.

3

Publiczne pieniądze, publiczna kontrola

Podatnicy zapłacili za badania i rozwój szczepionek oraz terapie. To, za co zapłacili ludzie, powinno pozostać w ich rękach. Nie możemy pozwolić dużym firmom farmaceutycznym na prywatyzację kluczowych technologii medycznych, które zostały opracowane przy użyciu środków publicznych.

4

Nie dla zysku z pandemii

Wielkie firmy farmaceutyczne nie powinny czerpać korzyści z tej pandemii kosztem zdrowia ludzi. Zbiorowe zagrożenie zdrowia wymaga solidarności, a nie prywatnej spekulacji. Fundusze publiczne powinny zawsze obejmować gwarancję dostępności i przystępności. Duże koncerny farmaceutyczne nie powinny mieć prawa do rabowania systemów zabezpieczenia społecznego.

No Profit on Pandemic

Podziel się rozwiązaniem

Rozpowszechnij tą Inicjatywę Obywatelską i pomóż nam zebrać 1 milion podpisów

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Europejska inicjatywa obywatelska to sposób na zaproponowanie Komisji Europejskiej konkretnych rozwiązań legislacyjnych.

© 2020. Disclaimer.
Top