ALLA BÖR SKYDDA
SIG MOT
COVID-19

Ingen ska profitera på pandemin

 

COVID-19 sprider sig som en löpeld. Lösningarna måste hittas ännu snabbare. Ingen är säker förrän alla har tillgång till säkra och effektiva behandlingar och vacciner.

Alla har rätt till botemedel.

Underteckna detta europeiska medborgarinitiativ och säkerställa att Europeiska kommissionen gör sitt bästa för att vacciner och behandlingar mot pandemin blir tillgängliga för alla.

 

Våra krav?

1

Hälsa för alla

Alla har rätt till hälsa. I en pandemi bör forskning och teknik delas brett, snabbt, över hela världen. Ett privat företag bör inte ha befogenhet att bestämma vem som har tillgång till behandlingar eller vacciner och till vilket pris. Patent ger ett enda företag monopol kontroll över viktiga läkemedelsprodukter. Detta begränsar deras tillgänglighet och ökar kostnaden för dem som behöver läkemedel.

2

Öppenhet nu!

Uppgifter om produktionskostnader, offentliga bidrag och effektiviteten och säkerheten för vacciner och läkemedel bör vara offentliga. Avtal mellan offentliga myndigheter och läkemedelsföretag måste offentliggöras.

3

Offentliga pengar, offentlig kontroll

Skattebetalarna betalade för forskning och utveckling av vacciner och behandlingar. Det som har betalats av folket bör förbli i folket. Vi kan inte tillåta stora läkemedelsföretag att privatisera viktiga hälsotekniker som har utvecklats med offentliga resurser.

4

Ingen ska profitera på pandemin

Stora läkemedelsföretag bör inte dra nytta av denna pandemi på bekostnad av människors hälsa. Ett kollektivt hot kräver solidaritet, inte privata vinster. Offentliga medel bör alltid ha garantier för tillgänglighet och överkomliga priser. Big Pharma bör inte få plundra socialförsäkringssystem.

No Profit on Pandemic

Dela lösningen

Sprid medborgarinitiativet och hjälp oss att samla in 1 miljon underskrifter.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Ett europeiskt medborgarinitiativ är ett sätt att föreslå Europeiska kommissionen konkreta lagstiftningsåtgärder.

© 2020. Disclaimer.
Top