Alle fortjener
beskyttelse mod
COVID-19

Ingen profit på pandemier

 

COVID-19 spreder sig som ringe i vandet. Løsninger skal findes hurtigere. Ingen er trygge før alle har mulighed for at få en effektiv behandling og vaccine.

Vi har alle ret til at blive helbredt.

Underskriv dette europæiske borgerinitiativ og sørg for, at Europa-Kommissionen gør alt, hvad der er i deres magt, for at gøre antipandemiske vacciner og behandlinger til et globalt offentligt gode, frit tilgængeligt for alle.

 

Vores krav?

1

Sundhed for alle

Vi har alle ret til sundhed. I en pandemi bør forskning og teknologier deles bredt og hurtigt over hele kloden. En privat virksomhed skal ikke have magt til at beslutte, hvem der har adgang til behandlinger eller vacciner og til hvilken pris. Patenter giver en enkelt virksomhed monopolkontrol over vigtige farmaceutiske produkter. Dette begrænser deres tilgængelighed og øger deres omkostninger for dem, der har brug for dem.

2

Gennemsigtighed nu!

Data om produktionsomkostninger, offentlige bidrag og vacciners og lægemidlers effektivitet og sikkerhed skal være offentlige. Kontrakter mellem offentlige myndigheder og medicinalvirksomheder skal offentliggøres.

3

Offentlige penge, offentlig kontrol

Skatteyderne betalte for forskningen og udviklingen af vacciner og behandlinger. Det, som befolkningen har betalt for, skal blive i befolkningens hænder. Vi kan ikke tillade, at store medicinalvirksomheder privatiserer vigtige sundhedsteknologier, der er udviklet med offentlige ressourcer.

4

Ingen profit på pandemien

Store medicinalvirksomheder skal ikke drage fordel af denne pandemi på bekostning af menneskers sundhed. En kollektiv trussel kræver solidaritet, ikke privat profitmageri. Offentlige midler skal altid komme med garantier for tilgængelighed og overkommelige priser. Medicinalindustrien skal ikke have lov til at plyndre sociale sikringsordninger.

No Profit on Pandemic

Del løsningen

Spred dette borgerinitiativ og hjælp os samle en million underskriver.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Et europæisk borgerinitiativ bruges til at foreslå konkrete lovforslag til Europa-Kommissionen.

© 2020. Disclaimer.
Top