Todo o mundo merece
protección frente
á COVID-19

Que ninguén se lucre coa pandemia

 

A COVID-19 espállase coma o lume. As solucións deben chegar aínda mais axiña. Ninguén está seguro/a ata que todo o mundo teña acceso a tratamentos e vacinas seguros e efectivos.

Todos e todas temos dereito a unha cura.

Asina esta Iniciativa Cidadá Europea e asegúrate de que a Comisión Europea faga todo o que estea nas súas mans para que os tratamentos e vacinas contra a pandemia se consideren un ben público global, completamente accesible para todos e todas.

 

As nosas demandas

1

Saúde para todos e todas

A saúde é un dereito. Durante unha pandemia, a investigación e as tecnoloxías deberían compartirse de xeito amplo, rápido, por todo o mundo. Unha compañía privada non debería ter o poder de decidir quen ten acceso a tratamentos nin vacinas, nin a que prezo. As patentes outorgan a unha soa compañía o poder e monopolio sobre produtos farmacéuticos esenciais. Isto limita a súa dispoñibilidade e incrementa o seu custo para as persoas que os precisan.

2

Transparencia xa!

A información sobre os custos de produción, as contribucións públicas e a efectividade e seguridade das vacinas e medicamentos debería ser pública. Os contratos entre autoridades públicas e compañías farmacéuticas tamén se deben publicar.

3

Fondos públicos, control público

A ciudadanía aporta a través dos seus impostos enormes cantidades para a investigación e o desenvolvemento de vacinas e tratamentos. Non podemos permitir que as compañías farmacéuticas privaticen tecnoloxías médicas esenciais que foron desenvoltas con recursos públicos.

4

Que ninguén se lucre coa pandemia

As grandes compañías farmacéuticas non deberían de lucrarse con esta pandemia, a expensas da saúde das persoas. Unha ameaza colectiva require solidaridade, non lucro privado. O financiamento público debería aprobarse só baixo a garantía de que o produto final terá dispoñibilidade e un prezo accesible. Non se debería permitir que o Big Pharma saquee os nosos sistemas de seguridade social.

No Profit on Pandemic

Partilla a solución

Difunde esta iniciativa cidadá e axúdanos a recoller 1 millón de firmas.

No Profit on Pandemic

Contacto    |   info@noprofitonpandemic.eu

A Iniciativa Cidadá Europea é un instrumento co cal se poden propoñer accións lexislativas concretas á Comisión Europea.

© 2020. Disclaimer.
Top