Každý si zaslúži
ochranu pred
COVID-19

Žiadny zisk z pandémie

 

COVID-19 sa šíri ako blesk. Riešenia musia cestovať ešte rýchlejšie. Nikto nie je v bezpečí, kým každý nemá prístup k bezpečnej a účinnej liečbe a očkovacím látkam.

Všetci máme právo na liečbu.

Podpíšte túto európsku občiansku iniciatívu a zabezpečte, aby Európska komisia urobila všetko, čo je v jej silách, aby sa z protipandemických vakcín a liečby stal globálny verejný majetok, voľne prístupný pre všetkých.

 

Naše požiadavky?

1

Zdravie pre všetkých

Všetci máme právo na zdravie. V prípade pandémie by sa výskum a technológie mali zdieľať neobmedzene, rýchlo a po celom svete. Súkromná spoločnosť by nemala mať právomoc rozhodovať o tom, kto a za akú cenu má prístup k liečbe alebo očkovacím látkam. Patenty poskytujú jednej spoločnosti monopolnú kontrolu nad základnými farmaceutickými výrobkami. To obmedzuje ich dostupnosť a zvyšuje ich náklady pre tých, ktorí ich potrebujú.

2

Transparentnosť okamžite!

Údaje o výrobných nákladoch, verejných príspevkoch, účinnosti a bezpečnosti vakcín a liekov by mali byť verejné. Zmluvy medzi verejnými orgánmi a farmaceutickými spoločnosťami musia byť zverejnené.

3

Verejné peniaze, verejná kontrola

Daňoví poplatníci platili za výskum a vývoj vakcín a liečby. To, čo ľudia zaplatili, by malo zostať v rukách ľudí. Nemôžeme dovoliť veľkým farmaceutickým spoločnostiam, aby privatizovali rozhodujúce zdravotnícke technológie, ktoré boli vyvinuté z verejných zdrojov.

4

Žiadny zisk z pandémie

Veľké farmaceutické spoločnosti by nemali profitovať z tejto pandémie na úkor zdravia ľudí. Kolektívna hrozba si vyžaduje solidaritu, nie súkromné profitovanie. Verejné prostriedky by mali vždy obsahovať záruky dostupnosti a cenovej dostupnosti. Spoločnostiam “Big Pharma” by nemalo byť dovolené drancovať systém sociálneho zabezpečenia.

No Profit on Pandemic

Zdieľajme Riešenie

Rozširujte túto občiansku iniciatívu a pomôžte nám zozbierať 1 milión podpisov.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Európska občianska iniciatíva je spôsob, ako navrhnúť konkrétne legislatívne kroky Európskej komisii.

© 2020. Disclaimer.
Top