KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ
OCHRANU
PŘED COVID-19

Žádný profit z pandemie.

 

COVID-19 se šíří jako požár. Řešení musí být ještě rychlejší. Nikdo není v bezpečí, dokud každý nemá přístup k bezpečné a účinné léčbě a vakcínám.

Všichni máme právo na léčbu.

Podepište tuto Evropskou občanskou iniciativu a pomozte tomu, aby Evropská komise udělala vše, co je v jejích silách, k zajištění dostupnosti antipandemické vakcíny a léčby pro všechny.

 

Naše požadavky?

1

Zdraví pro všechny

Všichni máme právo na zdraví. V pandemii by výsledky výzkumu a nové technologie měly být široce a rychle celosvětově sdíleny. Soukromá společnost by neměla mít pravomoc rozhodovat, kdo má přístup k léčbě nebo vakcínám a za jakou cenu. Patenty poskytují jedné společnosti monopolní kontrolu nad farmaceutickými produkty. To omezuje jejich dostupnost a zvyšuje náklady pro ty, kteří je potřebují.

2

Transparentnost!

Údaje o výrobních nákladech, veřejných příspěvcích na vývoj a výrobu a údaje o účinnosti a bezpečnosti vakcín a léků by měly být veřejné. Smlouvy mezi veřejnými orgány a farmaceutickými společnostmi musí být zveřejněny.

3

Veřejné finance, veřejná kontrola

Daňoví poplatníci platí výzkum a vývoj řady vakcín a léčiv. To, co lidé zaplatí, by mělo zůstat v rukou lidí. Nemůžeme dovolit velkým farmaceutickým společnostem, aby privatizovaly klíčové zdravotnické technologie, které byly vyvinuty z veřejných zdrojů.

4

Žádný profit z pandemie

Velké farmaceutické společnosti by z této pandemie neměly profitovat na úkor zdraví lidí. Kolektivní hrozba vyžaduje solidaritu, nikoli soukromé zisky. Veřejně vynaložený prostředky by měly vždy obsahovat záruky dostupnosti a cenové dostupnosti. Velkým farmaceutickým korporacím by nemělo být dovoleno drancovat systémy sociálního zabezpečení.

No Profit on Pandemic

Sdílejme řešení

Rozšiřuj informace o občanské iniciativě a pomož nám sesbírat 1 milion podpisů.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Evropská občanská iniciativa je cesta, jak Evropské komisi navrhnout konktétní legislativní změny.

© 2020. Disclaimer.
Top