VSI SI ZASLUŽIMO
ZAŠČITO PRED
COVID-19

Proti kovanju dobičkov na pandemiji

 

COVID-19 se bliskovito širi, rešitve za nastalo pandemijo pa se morajo razširiti še hitreje. Nihče namreč ne bo varen, dokler ne bomo imeli vsi dostopa do varnih in učinkovitih zdravil ter cepiva.

Vsi imamo pravico do zdravila.

Podpišite to Evropsko državljansko pobudo in pozovite Evropsko komisijo, naj stori vse v svoji moči, da postanejo cepivo ter zdravila proti pandemiji globalna javna dobrina, torej da se zagotovijo brezplačno in so dostopna vsem.

 

Naše zahteve?

1

Zdravje za vse

Vsi imamo pravico do zdravja. V času pandemije je potrebno raziskave in tehnologije deliti hitro in globalno. Ne smemo dovoliti, da bo imelo zasebno podjetje moč odločati o tem, kdo bo dobil zdravila in cepivo ter po kakšni ceni. Zaradi ureditve patentov ima eno samo podjetje monopol na trgu in tako nadzira ključne farmacevtske proizvode. Posledično je omejen dostop do teh zdravil, poviša pa se tudi cena za tiste, ki zdravilo potrebujejo.

2

Zahtevamo transparentnost!

Podatki o stroških proizvodnje, javnih subvencijah in učinkovitosti ter varnosti cepiv in zdravil bi morali biti javno dostopni. Pogodbe med javnimi organi in farmacevtskimi podjetji morajo postati javne.

3

Javna strestva, javni nadzor

Davkoplačevalci so plačali za raziskave na podlagi katerih so razvita cepiva in zdravila, zato potrebujemo javni nadzor in soodločanje glede njihove uporabe. Ne smemo dovoliti da velika farmacevtska podjetja privatizirajo ključne zdravstvene tehnologije, ki so bile razvite s pomočjo javnih sredstev.

4

Proti kovanju dobičkov na pandemiji

Nasprotujemo temu, da bi velika farmacevtska podjetja mastno služila na račun zdravja ljudi v času pandemija. Gre za kolektivno grožnjo, na katero se moramo odzvati s solidarnostjo in ne s farmacevtskim dobičkarstvom. Dodelitev javnih sredstev mora postati povezana z zagotavljanjem dostopnosti zdravil in njihove cenovne dostopnosti. Ne smemo dovoliti velikim farmacevtskim podjetjem, da ropajo naš zdravstveni sistem in sistem socialne varnosti.

No Profit on Pandemic

Deli rešitev

Deli Evropsko državljansko pobudo in nam pomagaj zbrati 1 milijon podpisov.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

S pomočjo Evropske državljanske pobude lahko Evropski Komisiji predlagamo konkretne zakonodajne ukrepe.

© 2020. Disclaimer.
Top