Co je Evropská občanská iniciativa?

Občané EU mají právo obrátit se přímo na Evropskou komisi prostřednictvím institutu Evropské občanské iniciativy s cílem navrhnout konkrétní legislativní změnu. Aby se Komise iniciativou zabývala, je třeba získat 1 milion podpisů občanů z celé EU.

Konkrétní cíle, které plánujeme představit Evropské komisi, jsou následující:

S ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 114, 118 a 168 této smlouvy, žádáme Evropskou komisi, aby navrhla právní akt, jehož cílem by bylo

  • zajistit, aby práva duševního vlastnictví včetně patentů neomezovala přístupnost nebo dostupnost budoucích očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 nebo jiných způsobů léčby
  • zajistit, aby právní předpisy EU týkající se exkluzivity údajů a výhradního práva na trhu neomezovaly okamžitou účinnost nucených licencí vydávaných členskými státy
  • zavést pro příjemce finančních prostředků EU právní povinnosti týkající se sdílení znalostí, duševního vlastnictví a/nebo údajů souvisejících s technikou léčby COVID-19 v technologickém či patentovém sdružení,
  • zavést pro příjemce finančních prostředků EU právní povinnosti týkající se transparentnosti veřejných příspěvků a výrobních nákladů, jakož i ustanovení o přístupnosti a cenové dostupnosti v kombinaci s nevýlučnými licencemi.
 
No Profit on Pandemic

Sdílejme řešení

Rozšiřuj informace o občanské iniciativě a pomož nám sesbírat 1 milion podpisů.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Evropská občanská iniciativa je cesta, jak Evropské komisi navrhnout konktétní legislativní změny.

© 2020. Disclaimer.
Top