Hvad er et EBI?

EU-borgerne har ret til at henvende sig direkte til Europa-Kommissionen med et europæisk borgerinitiativ for at foreslå en konkret lovændring. Hvis et initiativ skal overvejes af Kommissionen, skal man have 1 million EU-borgere til at underskrive og give deres støtte.

De specifikke mål, vi har indført over for Europa-Kommissionen, er følgende:

  • Under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, 118 og 168, anmoder vi Europa-Kommissionen om at foreslå EU-lovgivning med henblik på at
  • sikre, at intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patenter, ikke gør det vanskeligt at få adgang til fremtidige covid-19-vacciner eller -behandlinger
  • sikre, at EU-lovgivning vedrørende data- og markedseneret ikke begrænser den umiddelbare effektivitet af de obligatoriske licenser, der udstedes af medlemsstaterne
  • indføre retlige forpligtelser for modtagere af EU-midler til i forbindelse med covid-19 og i relation til sundhedsteknologi at dele viden, intellektuel ejendom og/eller data i en teknologi- eller patentpulje
  • indføre retlige forpligtelser for modtagere af EU-midler for at sikre gennemsigtighed med hensyn offentlige bidrag og produktionsomkostninger samt bestemmelser om tilgængelighed og overkommelige priser kombineret med ikke-eksklusive licenser
 
No Profit on Pandemic

Del løsningen

Spred dette borgerinitiativ og hjælp os samle en million underskriver.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Et europæisk borgerinitiativ bruges til at foreslå konkrete lovforslag til Europa-Kommissionen.

© 2020. Disclaimer.
Top