Czym jest EIO?

Obywatele UE mają prawo zwrócić się bezpośrednio do Komisji Europejskiej z Europejską Inicjatywą Obywatelską w celu zaproponowania konkretnej zmiany legislacyjnej. Aby inicjatywa została rozpatrzona przez Komisję, musi zostać poparta przez 1 milion osób z krajów całej UE.

Konkretne cele, które przedstawiliśmy Komisji Europejskiej, są następujące:

Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, 118 i 168, zwracamy się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w celu:

  • zapewnienia, aby prawa własności intelektualnej, w tym patenty, nie ograniczały dostępności jakiejkolwiek opracowanej w przyszłości szczepionki lub terapii COVID-19;
  • zapewnienia, aby przepisy UE dotyczące danych i wyłączności rynkowej nie ograniczały bezpośredniej skuteczności obowiązkowych licencji wydawanych przez państwa członkowskie;
  • wprowadzenia zobowiązania prawnego, wymagającego od beneficjentów funduszy UE dzielenia się wiedzą, własnością intelektualną bądź danymi lub zasobami patentowymi technologii medycznej w kontekście COVID-19;
  • wprowadzenia zobowiązania prawnego, wymagającego od beneficjentów z funduszy UE zachowania przejrzystości w odniesieniu do wkładów publicznych, kosztów produkcji, jak również klauzul dotyczących dostępności w połączeniu z licencjami niewyłącznymi.
 
No Profit on Pandemic

Podziel się rozwiązaniem

Rozpowszechnij tą Inicjatywę Obywatelską i pomóż nam zebrać 1 milion podpisów

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Europejska inicjatywa obywatelska to sposób na zaproponowanie Komisji Europejskiej konkretnych rozwiązań legislacyjnych.

© 2020. Disclaimer.
Top