Čo je ECI ?

Občania EÚ majú právo obrátiť sa priamo na Európsku Komisiu s európskou občianskou iniciatívou s cieľom navrhnúť konkrétnu legislatívnu zmenu. Ak chcete, aby Komisia zvážila iniciatívu, musíte získať 1 milión ľudí z celej EÚ, aby ju podpísali.

Konkrétne ciele, ktoré sme predstavili Európskej Komisii, sú:

So zreteľom na Zmluvu fungovaní Európskej únie, a najmä jej články 114, 118 a 168, žiadame Európsku komisiu, aby predložila návrh všetkých právnych predpisov s cieľom

  • zabezpečiť, aby práva duševného vlastníctva vrátane patentov nebránili v prístupnosti alebo dostupnosti akejkoľvek budúcej vakcíny alebo liečby v prípade ochorenia COVID-19,
  • zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ týkajúce sa údajov a trhovej exkluzivity neobmedzovali okamžitú účinnosť nútených licencií vydávaných členskými štátmi,
  • zaviesť pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ právnu povinnosť podeliť sa o poznatky o zdravotníckych technológiách, duševné vlastníctvo a/alebo údaje súvisiace s ochorením COVID-19 v rámci technologického alebo patentového poolu,
  • zaviesť právne povinnosti pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ, pokiaľ ide o transparentnosť verejných príspevkov, výrobných nákladov, ako aj doložiek o prístupnosti a cenovej dostupnosti v spojení s nevýhradnými licenciami.
 
No Profit on Pandemic

Zdieľajme Riešenie

Rozširujte túto občiansku iniciatívu a pomôžte nám zozbierať 1 milión podpisov.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Európska občianska iniciatíva je spôsob, ako navrhnúť konkrétne legislatívne kroky Európskej komisii.

© 2020. Disclaimer.
Top