Kaj je EDP?

Državljani EU imamo pravico, da se z Evropsko državljansko pobudo obrnemo neposredno na Evropsko komisijo in predlagamo konkretno spremembo zakonodaje. Komisija upošteva državljanske pobude, ki jih s svojim podpisom podpre 1 milijon državljanov iz celotne EU.

Na Evropsko komisijo smo naslovili naslednje specifične cilje:

Ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 114, 118 in 168 Pogodbe pozivamo Evropsko komisijo, naj predlaga zakonodajni akt, ki bo

  • zagotovil, da pravice intelektualne lastnine, vključno s patenti, ne bodo ovirale dostopnosti ali razpoložljivosti kakršnega koli prihodnjega cepiva ali zdravljenja za COVID-19;
  • zagotovil, da zakonodaja EU o ekskluzivnosti podatkov in tržni ekskluzivnosti ne bo omejevala takojšnjega učinkovanja prisilnih licenc, ki jih izdajo države članice;
  • uvedel pravne obveznosti za upravičence iz skladov EU, da delijo znanje, povezano z zdravstveno tehnologijo v zvezi s COVID-19, intelektualno lastnino in/ali podatke v okviru tehnologije ali združevanja patentov;
  • uvedel pravne obveznosti za upravičence iz skladov EU v zvezi s preglednostjo javnih prispevkov, proizvodnih stroškov ter klavzul o dosegljivosti in cenovni dostopnosti v kombinaciji z neizključnimi licencami.
 
No Profit on Pandemic

Deli rešitev

Deli Evropsko državljansko pobudo in nam pomagaj zbrati 1 milijon podpisov.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

S pomočjo Evropske državljanske pobude lahko Evropski Komisiji predlagamo konkretne zakonodajne ukrepe.

© 2020. Disclaimer.
Top