Vad är ett ECI?

EU-medborgare har rätt att ansöka direkt till Europeiska kommissionen med ett europeiskt medborgarinitiativ för att föreslå en konkret lagändring. För att ett initiativ ska övervägas av kommissionen måste man få en miljon människor från hela EU att underteckna det som stöd.

De specifika mål som vi införde för Europeiska kommissionen är följande:

Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 114, 118 och 168, uppmanar vi kommissionen att föreslå lagstiftning för att

  • säkerställa att immateriella rättigheter, inklusive patent, inte hindrar tillgängligheten eller tillgången till framtida vaccin eller behandlingsmetoder mot covid-19,
  • säkerställa att EU-lagstiftningen om data och ensamrätt på marknaden inte begränsar den omedelbara effektiviteten av tvångslicenser som utfärdas av medlemsstaterna,
  • införa rättsliga förpliktelser för stödmottagarna av EU-medel att dela med sig av covid-19-relaterad kunskap inom medicinsk teknik, liksom immateriella rättigheter och/eller data i en teknik- eller patentpool,
  • införa rättsliga förpliktelser för stödmottagare av EU-medel avseende transparens i fråga om offentliga bidrag och produktionskostnader samt klausuler om tillgänglighet och överkomliga priser i kombination med icke-exklusiva licenser.
 
No Profit on Pandemic

Dela lösningen

Sprid medborgarinitiativet och hjälp oss att samla in 1 miljon underskrifter.

No Profit on Pandemic

Kontakt    |   info@noprofitonpandemic.eu

Ett europeiskt medborgarinitiativ är ett sätt att föreslå Europeiska kommissionen konkreta lagstiftningsåtgärder.

© 2020. Disclaimer.
Top