Què és un ICE?

Els ciutadans de la UE tenen dret a sol·licitar directament a la Comissió Europea mitjançant la Iniciativa Ciutadana Europea per proposar una esmena legislativa concreta. Perquè una iniciativa sigui considerada per la Comissió, cal que 1 milió de persones de tota la UE la signin en suport.

Els objectius específics que vam presentar a la Comissió Europea, són els següents:

Vist el Tractat de Funcionament de la Unió Europea i, en particular, els seus articles 114, 118 i 168, demanem a la Comissió Europea que proposi quanta legislació sigui necessària per a:

    • vetllar perquè els drets de propietat intel·lectual, incloses les patents, no dificultin l’accessibilitat o la disponibilitat de qualsevol futura vacuna o tractament per a la COVID-19;
    • vetllar perquè la legislació de la UE sobre les dades i l’exclusivitat comercial no limiti l’eficàcia immediata de les llicències obligatòries expedides pels Estats membres;
    • introduir l’obligació jurídica dels beneficiaris de fons de la UE de compartir coneixements en matèria de tecnologia sanitària, la propietat intel·lectual o les dades d’un consorci de tecnologia o patents en relació amb la COVID-19;
    • introduir obligacions jurídiques per als beneficiaris dels fons de la UE en matèria de transparència de les contribucions públiques i els costos de producció, així com clàusules d’accessibilitat i assequibilitat combinades amb llicències no exclusives.
 
No Profit on Pandemic

Compareteix la solució

Difon aquesta iniciativa ciutadana i ajudeu-nos a recol·lectar 1 milió de signatures.

No Profit on Pandemic

Contacte    |   info@noprofitonpandemic.eu

La Iniciativa Ciutadana Europea és una manera de proposar una acció legislativa concreta a la Comissió Europea.

© 2020. Disclaimer.
Top