Wat is een EBI?

EU-burgers hebben het recht om zich rechtstreeks tot de Europese Commissie te wenden met een Europees burgerinitiatief om een concrete wetswijziging voor te stellen. Om een initiatief door de Commissie in overweging te laten nemen, moeten minstens 1 miljoen mensen uit de hele EU het ondertekenen.

De specifieke eisen die we aan de Europese Commissie hebben voorgelegd, zijn:

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 114, 118 en 168, verzoeken wij de Europese Commissie wetgeving voor te stellen met de volgende doelstellingen:

  • ervoor zorgen dat intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van octrooien, geen belemmering vormen voor de toegankelijkheid of beschikbaarheid van een toekomstig vaccin of een toekomstige behandeling voor COVID-19;
  • ervoor zorgen dat de EU-wetgeving inzake data en marktexclusiviteit de onmiddellijke doeltreffendheid van door lidstaten afgegeven dwanglicenties niet beperkt;
  • invoeren van wettelijke verplichtingen voor begunstigden van EU-middelen om kennis, intellectuele eigendom en/of data in verband met gezondheidstechnologie inzake COVID-19 te delen in een technologie- of octrooigemeenschap;
  • invoeren van wettelijke verplichtingen voor begunstigden van EU-middelen om voor transparantie te zorgen inzake publieke bijdragen, productiekosten, alsmede toegankelijkheids- en betaalbaarheidsclausules in combinatie met niet-exclusieve licenties.
 
No Profit on Pandemic

Deel de oplossing

Deel dit Europees burgerinitiatief en help ons 1 miljoen handtekeningen te verzamelen!

No Profit on Pandemic

Contact    |   info@noprofitonpandemic.eu

Een Europees burgerinitiatief stelt EU-burgers in staat om rechtstreeks een concrete wetswijziging voor te stellen aan de Europese Commissie .

© 2020. Disclaimer.
Top