Ce este o ICE?

Cetățenii Uniunii Europene au dreptul să se adreseze direct Comisiei Europene printr-o inițiativă cetățenească europeană pentru a propune o modificare legislativă concretă. Pentru ca o inițiativă să fie luată în considerare de către Comisie, este necesara sa se colecteze semnaturile a un million de cetățeni europeni.

Obiectivele specifice pe care le-am introdus Comisiei Europene sunt următoarele:

Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 114, 118 și 168, solicităm Comisiei Europene să propună legislația necesară pentru a

    • se asigura că drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv brevetele, nu împiedică accesibilitatea sau disponibilitatea oricărui vaccin sau tratament împotriva COVID-19 în viitor;
    • se asigura că legislația UE privind datele și exclusivitatea pe piață nu limitează eficacitatea imediată a licențelor obligatorii emise de statele membre;
    • a introduce obligații legale pentru beneficiarii de fonduri UE de a face schimb de cunoștințe, proprietate intelectuală și/sau date privind tehnologia medicală legată de COVID-19 în cadrul unei grupări de tehnologii sau brevete;
    • introduce obligații legale pentru beneficiarii de fonduri UE în ceea ce privește transparența în legătură cu subvențiile publice, costurile de producție, precum și clauze care să garanteze accesibilitatea și prețul abordabil combinate cu licențe neexclusive.
 
No Profit on Pandemic

Distribuiți soluția

Distribuiți această inițiativă cetățenească și ajutați-ne să strângem 1 milion de semnături.

No Profit on Pandemic

CONTACT    |   info@noprofitonpandemic.eu

O inițiativă cetățenească europeană este o modalitate de a propune Comisiei Europene acțiuni legislative concrete.

© 2020. Disclaimer.
Top