KAS yra EPI?

ES piliečiai turi teisę kreiptis tiesiogiai į Europos komisiją su Europos piliečių iniciatyva ir pasiūlyti konkrečius įstatymų pakeitimus. Kad iniciatyva būtų svarstoma Komisijos, reikia surinkti 1 milijoną ES piliečių parašų.

Konkretūs tikslai, kuriuos pristatėme Europos Komisijai, yra šie:

Atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114, 118 ir 168 straipsnius, prašome Europos Komisijos pasiūlyti visus teisės aktus, kuriais

  • būtų užtikrinta, kad intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant patentus, netrukdytų gauti bet kokios būsimos COVID-19 vakcinos ar gydymo ir jais pasinaudoti;
  • būtų užtikrinta, kad ES teisės aktai dėl duomenų ir rinkos išimtinumo neribotų tiesioginio valstybių narių išduotų privalomų licencijų veiksmingumo;
  • ES lėšų gavėjams būtų nustatyti teisiniai įpareigojimai dalytis su COVID-19 sveikatos technologijomis susijusiomis žiniomis, intelektine nuosavybe ir (arba) duomenimis suvienijant technologijas ar patentus;
  • ES lėšų gavėjams būtų nustatyti teisiniai įpareigojimai, susiję su viešųjų įnašų ir gamybos sąnaudų skaidrumu, taip pat prieinamumo ir įperkamumo sąlygos, susietos su neišimtinėmis licencijomis.
 
No Profit on Pandemic

Pasidalink sprendimu

Pasidalink šia pilietine inciatyva ir padėk mums surinkti 1 milijoną parašų.

No Profit on Pandemic

Susisiek    |   info@noprofitonpandemic.eu

Europos piliečių iniciatyva yra būdas pasiūlyti konkrečius teisėkūros veiksmus Europos komisijai.

© 2020. Disclaimer.
Top