Kas ir Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI)?

ES pilsoņiem ir tiesības tieši vērsties Eiropas Komisijā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai ierosinātu konkrētu tiesību aktu grozījumu. Lai Komisija iniciatīvu izskatītu, iniciatīvas atbalstam ir jāsavāc viena miljona cilvēku paraksti no visas ES.

Konkrētie mērķi, kurus ar iniciatīvas pieteikumu Eiropas Komisijai vēlamies panākt, ir šādi:

Ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114., 118. un 168. pantu, aicinām Eiropas Komisiju ierosināt visus tiesību aktus, lai

  • nodrošinātu, ka intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp patenti, nav šķērslis Covid-19 vakcīnas vai ārstēšanas piekļūstamībai vai pieejamībai nākotnē;
  • nodrošinātu, ka ES tiesību akti par datu un tirgus ekskluzivitāti neierobežo dalībvalstu izsniegto obligāto licenču tūlītēju stāšanos spēkā;
  • ieviestu juridiskas saistības ES līdzekļu saņēmējiem dalīties ar zināšanām par veselības aprūpes tehnoloģijām sakarā ar Covid-19, intelektuālo īpašumu un/vai datiem tehnoloģiju vai patentu kopfondā;
  • ieviestu juridiskas saistības ES līdzekļu saņēmējiem attiecībā uz pārredzamību saistībā ar valsts ieguldījumiem, ražošanas izmaksām, kā arī pieejamības un cenu pieejamības klauzulas apvienojumā ar neekskluzīvām licencēm.
 
No Profit on Pandemic

Dalieties ar risinājumu

Izplatiet šo pilsoņu iniciatīvu un palīdziet mums savākt 1 miljonu parakstu!

No Profit on Pandemic

Sazināties ar mums    |   info@noprofitonpandemic.eu

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir veids, kā aicināt Eiropas Komisiju izstrādāt kādu konkrētu tiesību aktu.

© 2020. Disclaimer.
Top